• Zasiłek szkolny w roku szkolnym 2021/22


     • ZASIŁEK SZKOLNY

      2021/2022

      Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły, zamieszkałemu na terenie Gminy Lelis, znajdującego się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny jest świadczeniem jednorazowym – pomocą nadzwyczajną.

      Zdarzeniem uzasadniającym przyznanie zasiłku losowego są w szczególności:

      • śmierć członka rodziny lub opiekuna ucznia,
      • nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu ucznia lub członka jego rodziny,
      • pożar lub zalanie mieszkania lub innej nieruchomości, której właścicielem są rodzice ucznia,
      • długotrwała i nagła choroba w rodzinie ucznia,
      • kradzież w domu ucznia,
      • nagła i niezawiniona utrata pracy przez rodzica lub opiekuna prawnego ucznia.

      Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek, który składany jest w ZASiP w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia losowego.

      Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego dołącza się:

      • dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie
      • dokumenty stwierdzające okoliczności wystąpienia zdarzenia losowego
      • klauzulę RODO podpisaną przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny

      Maksymalna kwota zasiłku wynosi 620 zł (pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku 5 -18 lat, określanego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych).


      Dokumenty do złożenia:

      wniosek_o_zasilek_szkolny.docx​​​​​​​

      klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_RODO.docx


      Katarzyna Brzuzy

     • Stypendium naukowe

     •    Uczennica naszej szkoły Maria Staniek z klasy 7b otrzymała stypendium naukowe w ramach projektu Mazowieckiego Programu Stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Wojewody Mazowieckiego.

         Marysia będzie rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania w języku angielskim pod opieka nauczyciela Marty Zerhau.

      Gratulujemy! 

     • Nauka zdalna klas V - VIII 

     • Od czwartku, 27 stycznia do 27 lutego br., wszyscy uczniowie klas 5 - 8 szkoły podstawowej będą mieli zajęcia w formie zdalnej.

      Przedszkolaki i uczniowie klas 1- 4 szkoły podstawowej będą kontynuowali kształcenie w trybie stacjonarnym.

      O każdej zmianie będziemy informować na bieżąco na stronie szkoły.

     • Charytatywny Koncert Utalentowanych

     • W środę 19.01.2022 r. odbył się „Charytatywny Koncert Utalentowanych”. Poprzez artystyczne występy uczniowie naszej szkoły dali świadectwo, że chcą czynić dobro i zmieniać świat na lepszy.

      Niech słowa piosenki śpiewanej podczas koncertu towarzyszą nam na co dzień:

      „Kto, jeśli nie Ty?

      Kto, jeśli nie my?

      Kto, jeśli nie ja?

      Pomagać innym ma!”

       

      Świat potrzebuje dobra. Bądźmy zawsze gotowi do niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują.

      Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie w tak szlachetnej akcji!

       

      Szkolny Wolontariat

     • DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

     • „Dziś dla babci słońce mamy 
      I całuski dla dziadziusia,
      dziś życzenia wnuczek składa
      i piosenki śpiewa wnusia .."

         Babcia i Dziadek zajmują szczególne miejsce w sercu każdego z nas i są bardzo ważnymi osobami w naszym życiu. 
         Z powodu pandemii nie mogliśmy spotkać się z ukochanymi seniorami. Jednak dzieci z oddziału przedszkolnego z grupy 0 A nie zapomniały o Ich święcie. Przygotowały  laurki z życzeniami, upominki, które wręczą ukochanym Babciom i Dziadkom w dniu Ich święta.
         Nagraliśmy krótki filmik z dedykacją dla Naszych Kochanych Babć i Dziadków.

         Kochanym Babciom i drogim Dziadkom życzymy samych pięknych chwil w życiu, zdrowia, uśmiechu i długich lat życia.
         Dziękujemy za wielkie serce, bezgraniczną miłość i dobroć . 

      Małgorzata Korczakowska
      Lucyna Parzych

                                                                                                                
                                        

     • Przedstawienie bożonarodzeniowe

     •    Dzieci z oddziału przedszkolnego z grupy 0 A przygotowały przedstawienie bożonarodzeniowe. Mali artyści z zaangażowaniem prezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne.
         W tym roku z powodu obostrzeń epidemicznych Rodzice nie mogli podziwiać swoich pociech na żywo. Mamy nadzieję, że przygotowane filmiki sprawią Rodzicom wiele radości.

      Lucyna Parzych
      Małgorzata Korczakowska

       Link do filmów

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Piątek 20.05.2022