• Książka wsparcia dla dzieci z Ukrainy

     •    Uczniowie naszej szkoły nieustannie myślą o swoich ukraińskich kolegach, czego dowodem jest wykonana własnoręcznie książka wsparcia dla dzieci z Ukrainy.

         Książeczkę i drobne upominki przekazaliśmy ukraińskiej rodzinie przebywającej na terenie naszej gminy.

         Książkę wykonali uczniowie kl. I i III podczas zajęć rozwijających z edukacji polonistycznej realizowanych przez Martę Trzcińską oraz uczniowie innych klas naszej szkoły.

      Marta Trzcińska

     • Lekcje techniki w naszej szkole

     •    Nie ma kartkówek, nie ma sprawdzianów, nie ma zeszytów, nie ma testów! Tak wyglądają zajęcia techniki w  naszej szkole. Poznajemy tajniki tego przedmiotu praktycznie.

         Dzięki rządowemu  wsparciu powstała nowoczesna pracownia techniczna wyposażona w specjalistyczne narzędzia do obróbki drewna i metalu. Piłujemy, wiercimy, szlifujemy, czytamy rysunki techniczne, montujemy układy elektroniczne. Nie ma kartkówek, zeszytów...

      Marek Prusaczyk

     • List Ministra Edukacji i Nauki dotyczący sytuacji w Ukrainie


     • Warszawa, 11 marca 2022 roku      Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty,

      Przedstawiciele Samorządów,

      Szanowni Rodzice,

      Drodzy Uczniowie,

         od kilkunastu dni za naszą wschodnią granicą trwają działania wojenne prowadzone przez Rosję przeciwko narodowi ukraińskiemu. Wydarzenia te w ogromnym stopniu wpłynęły także na sytuację w naszym kraju. Od początku wojny postawa polskiego społeczeństwa – solidarność z Ukrainą, która przejawia się przede wszystkim w bezinteresownym niesieniu pomocy – jest godna najwyższego uznania. Ogrom cierpienia jakiego doświadczają Ukraińcy jest niewyobrażalny. Zdajemy sobie sprawę z tego, że naszym wspólnym zadaniem jest obecnie zapewnienie uchodźcom dogodnych warunków bytowych, umożliwienie podjęcia pracy, a także kontynuowania edukacji i nauki.

         Z ogromnym szacunkiem przyglądam się zaangażowaniu Dyrektorów i Nauczycieli w proces przyjmowania dzieci i młodzieży z Ukrainy do naszych szkolnych wspólnot. Zdaję sobie sprawę z tego, że podejmowane przez Państwa działania wiążą się z ogromnym wysiłkiem podyktowanym koniecznością dostosowania rzeczywistości szkolnej do obecnych wyzwań. Naszym celem jest maksymalne wsparcie Państwa w tych działaniach. W związku z tym przygotowaliśmy szereg materiałów informacyjnych oraz rekomendacji dotyczących przyjmowania uczniów ukraińskich do polskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Wprowadziliśmy również zmiany w przepisach, dzięki którym możliwe będzie łatwe i elastyczne tworzenie klas przygotowawczych.


        Obecnie w parlamencie procedowany jest projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W dokumencie tym z zakresu oświaty wprowadzone zostały rozwiązania, które pozwolą na zapewnienie kształcenia oraz wychowania uczniom będącym obywatelami Ukrainy. W tym celu umożliwiamy tworzenie innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Pozwoli to na zwiększenie bazy miejsc na potrzeby edukacji ukraińskich dzieci. Lokalizacje te organizacyjnie będą podporządkowane szkołom lub przedszkolom. Dodatkowo wprowadzone zostaną przepisy ułatwiające zatrudnienie obywateli Ukrainy na stanowisku pomocy nauczyciela, a także zmiany umożliwiające zwiększenie wsparcia ukraińskich uczniów przez kadrę pedagogiczną. Co istotne rząd przeznaczy dodatkowe środki z budżetu państwa na kształcenie uczniów z Ukrainy. Wszystko po to, by pomóc ukraińskim obywatelom, którzy w wyniku wojny znaleźli się na terytorium Polski.

        Szanowni Rodzice, dziękuję za Państwa aktywną postawę i gotowość do niesienia pomocy ukraińskim rodzinom. Państwa bezinteresowne zaangażowanie godne jest najwyższego uznania. Głęboko wierzę, że ta pomoc ­‒ w postaci choćby najmniejszych gestów ułatwiających przybywającym do Polski obywatelom Ukrainy odnalezienie się w nowych warunkach ‒ to przykład solidarności w obliczu ludzkiej tragedii. Dziękuję również za wspieranie Dyrektorów i Nauczycieli w przygotowywaniu szkół i placówek edukacyjnych na przyjęcie ukraińskich uczniów.   

        Drodzy Uczniowie, jestem dumny, że z wyjątkową dojrzałością zareagowaliście na potrzeby Waszych rówieśników z Ukrainy, którzy uciekając przed wojną, znaleźli schronienie w naszym kraju i zdecydowali się na podjęcie edukacji w polskich szkołach. Mam nadzieję, że wspólna nauka będzie dobrą okazją do wymiany doświadczeń i zacieśniania relacji. Dziękuję za wszelkie gesty solidarności z ukraińskimi uczniami. To Wy będziecie dla nich przewodnikami w poznawaniu naszego kraju. Wiem, że sprostacie temu zadaniu.

        Chcę Was także zapewnić, że pomimo wojny w Ukrainie, będziecie mogli w sposób niezakłócony kontynuować naukę i przygotowywać się do egzaminów. Jesteście bezpieczni, bo Polska jest ważną częścią NATO – najpotężniejszego sojuszu obronnego na świecie.

        Szanowni Państwo, zapewniam o moim wsparciu i nieustających działaniach związanych z dostosowywaniem polskiego systemu oświaty do przyjmowania ukraińskich uczniów do szkół oraz placówek edukacyjnych w całym kraju. Jesteśmy otwarci na dalsze sugestie zmian legislacyjnych płynących od organów prowadzących i samorządów. Życzę Państwu siły niezbędnej do tego, aby sprostać czekającym nas wszystkich wyzwaniom.

         Przed nami najważniejszy z egzaminów ‒ egzamin z człowieczeństwa.


       Z wyrazami szacunku


      Przemysław Czarnek

      Minister Edukacji i Nauki


     • Archipelag Skarbów

     •    W dniach 3 - 4.03.2022 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty z programu profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów, który jest programem rekomendowanym przez “System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego w Polsce” prowadzony przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.

         Młodzież z klas VII B i VIII, wraz ze swoimi wychowawcami, uczestniczyła w dwóch mityngach prowadzonych przez certyfikowanych trenerów:

      Mityng 1 - poświęcony był zagadnieniom dotyczącym rozumienia siebie, własnych emocji i relacji z innymi osobami a także tematyce zagrożeń wieku dorastania - sięganiu po alkohol, narkotyki i dopalacze.

      Mityng 2 – dotyczył zagadnień związanych z seksualnością człowieka.

         Podczas realizacji programu uczniowie zdobywali umiejętności związane ze sposobami radzenia sobie z presją rówieśniczą, zachowaniami agresywnymi i uprzedmiotawiającym traktowaniu drugiej osoby, zwłaszcza w relacjach chłopcy – dziewczęta.

         Program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów zrealizowano w ramach projektu “Profilaktyka w każdą pogodę” dofinansowanego ze środków budżetu Państwa “Społeczna odpowiedzialność nauki”.

      Pedagog Szkolny - Aldona Gumkowska

     • Bal Karnawałowy 2022

     •    

      1 marca 2022 roku w oddziale przedszkolnym w grupie „ A’’ odbył się długo wyczekiwany przez dzieci Bal Karnawałowy.

         Tego dnia już od rana w szkole pojawiły się kolorowe postacie. Wystrój sali wprowadził dzieci w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej zabawy.

        Podczas balu dzieci tańczyły w rytm znanych dziecięcych i popularnych przebojów. Z dumą prezentowały bajeczne stroje, chętnie uczestniczyły w konkursach. Nie zabrakło też wyboru Królowej i Króla Balu.

              Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowaniu pięknych strojów.

                                                     Kolejny bal już za rok ! 

                                                                                                           Lucyna Parzych

                                                                       Małgorzata Korczakowska

     • Podziękowanie

     •    Dyrekcja i społeczność Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie dziękuje: rodzicom, nauczycielom, pracownikom i uczniom za okazane serce i wsparcie w organizacji zbiórki pomocy Uchodźcom z Ukrainy.

      DZIĘKUJEMY

       

     • Pierwszy projekt do druku 3D

     • Dzięki drukarce 3D, zakupionej w ramach projektu Laboratoria Przyszłości realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech, uczniowie czwartej klasy zapoznali się z podstawami technologii druku 3D.

      Na lekcjach  informatyki projektowali trójwymiarowy breloczek z własnym imieniem. Do przygotowania modelu wykorzystali darmowy i bardzo intuicyjny program Tinkercad.

      Na zdjęciach można zobaczyć przykładowy wydruk przygotowanych modeli. Praca związana z projektowaniem i wydrukiem 3D bardzo zainteresowała uczniów i z pewnością nie będzie to ich ostatni projekt.

     • Ach, co to był za bal!

     •  

       Bal karnawałowy jest długo wyczekiwaną atrakcją przez dzieci. Najmłodsi mogą wcielić się w swoją ulubioną postać bajkową i wyglądać wyjątkowo.

        Kolorowe stroje, skoczna muzyka, balonowy wystrój - tak bawiła się zerówka z grupy OB. Dzieci z dumą prezentowały bajeczne stroje. Można było spotkać księżniczki, strażaków, policjantów, jednorożców, żołnierza, kotka, postacie z Harrego Pottera, czarownicę, ratownika medycznego, tygrysa oraz wojowników.

        Wspólne zabawy taneczne, konkurencje i tworzenie masek karnawałowych będą niezapomnianą chwilą radości, która na długo pozostanie w pamięci dzieci i wychowawcy. 

       

      Anna Cherubin

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Wtorek 27.09.2022