• Klasy VI oraz VIIa świętują Dzień Ziemi

     • 22 kwietnia 2022 r., z okazji Światowego Dnia Ziemi, uczniowie kl. VI oraz kl.VIIa wzięli udział w Akcji Sprzątania Świata.

      Była to świetna okazja, by połaczyć przyjemne z pożytecznym, ponieważ po wysiłku - uprzątnięciu ze śmieci wyznaczonego terenu - spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem integracyjnym uczniów, wychowawcy oraz rodziców, którzy aktywnie włączyli się w pomoc w obchodach Dnia Ziemi.

      Tomasz Jóźwiak

      Katarzyna Brzuzy

     • Akcja "Sprzątamy dla Polski" w Lelisie

     • Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Dla Polski” i odbywało się w całej Polsce w piątek 22 kwietnia br.  Głównym celem akcji była nie tylko troska o środowisko naturalne w swojej najbliższej okolicy, ale także kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro. Sprzątanie miało również na celu pokazanie  uczniom,  że  rozwiązaniem  problemu  zaśmieconego  środowiska nie  jest  tylko  coroczna    zbiórka  śmieci,  lecz  głównie  zmiana  nawyków  w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami. 

      Wprowadzeniem do wspomnianej akcji było także zaangażowanie szkolnego wolontariatu, którego uczestnicy wykonali ciekawe i bardzo wymowne plakaty, zamieszczone później na gazetkach ściennych w poszczególnych salach lekcyjnych.

      22 kwietnia 2022 r. uczniowie naszej szkoły zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki uczestniczyli w akcji ekologicznej. Rozpoczęto ją pogadanką na temat bezpieczeństwa oraz celów głównych akcji. Dzieci sprzątały teren wokół stadionu, szkoły i przedszkola, placu zabaw, budynku straży pożarnej, banku, sklepu, poczty, drogi w stronę Dąbrowy i Długiego Kątu  oraz od krzyżówek ulicą Słoneczną do skwerku na skrzyżowaniu z Durlasami. Dzięki sprzyjającej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia. Opiekunowie akcji dziękują wszystkim za zaangażowanie. 

      Danuta Prachniak

     • Dzień Informacji Zawodowej „Od marzeń do zawodu”

     • W dniu 13 kwietnia 2022 r. w naszej szkole po raz kolejny odbył się Dzień Informacji Zawodowej. W tym roku zgłębialiśmy tajniki świata zawodów i rynku pracy pod hasłem „Od marzeń do zawodu”.

      Uczniowie klas VII i VIII uczestniczyli w spotkaniach z doradcami zawodowymi z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Ostrołęka. Młodzież miała okazję dowiedzieć się, że Ochotnicze Hufce Pracy realizują kompleksową działalność w zakresie edukacji, wychowania oraz zatrudniania młodzieży. Uczniowie zainteresowani byli formami świadczenia usług z zakresu pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, których celem jest poszerzenie wiedzy w zakresie planowania przyszłości zawodowej oraz nabycie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy.

      Młodsza społeczność szkolna zorganizowała klasowe pokazy mody zawodowej oraz uczestniczyła w zajęciach o tematyce zawodowej. 

      Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację Dnia Informacji Zawodowej „Od marzeń do zawodu”.

      Szczególne podziękowania składamy pracownikom Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce za przeprowadzone warsztaty i fachowe doradztwo.

        Aldona Gumkowska

     • Wycieczka do Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

     • 12.04.2022 r. kl. VIIb uczestniczyła w wycieczce do Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. 

      Uczniowie pogłębili wiedzę historyczną o Żołnierzach Wyklętych – o ludziach, którzy po latach okupacji niemieckiej postanowili dalej walczyć o wolną Polskę z nowym okupantem sowieckim. Przez wiele lat po II wojnie światowej próbowano zakłamać historię tych wiernych żołnierzy Rzeczypospolitej, którzy stanęli do walki na śmierć i życie o godność i honor Polski.

      Przewodnik muzeum przedstawił uczestnikom wycieczki: ludzi, miejsca, potyczki i bitwy, ale też wskazał na motywacje i ideały tych osób.

      Uczniowie sprawdzali również swoje umiejętności strzeleckie w strzelnicy, co dało im możliwość rywalizacji. 

      Jolanta Olkowska

     • "Nowa" świetlica szkolna, nowe możliwości...

     • Każda świetlica to ważne miejsce sprzyjające rozwojowi dzieci i ich kreatywności.

      Nasza świetlica szkolna przeszła ostatnio metamorfozę - część ścian pomalowano farbą tablicową, co stwarza wiele inspirujacych możliwości dla dzieci i... dorosłych.

      Czekamy na pomysły bywalców świetlicy - rysunki, gry, graffiti, a może coś innego?

      Katarzyna Brzuzy

     • Konkurs Bibijny

     • W VIII Gminnym Konkursie Biblijnym z „Księgi Rodzaju” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Łęgu Starościńskim, któy odbył się 30 marca 2022 r., wzięły udział  trzy uczennice z naszej szkoły:

      W kategorii wiedzy Maria Staniek z kl. VIIb zajęła I miejsce.

      W kategorii plastycznej Alicja Prusaczyk z kl. IV uplasowała się na III miejscu, zaś Alicja Nowakowska z kl. IV zdobyła wyróżnienie.

      Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

      Danuta Aptacy

      Katarzyna Brzuzy

     • XVIII Ogólnopolski Konkurs pod hasłem: „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”

     • Trzy uczennice naszej szkoły zaprezentowały swój talent i wzięły udział w kategorii plastycznej XVIII Konkursu “Pomóż ocalić życie bezbronnemu”, a ich prace rywalizowały z 1147 innymi.

      „Konkurs “Pomóż ocalić życie bezbronnemu” to młodzieżowy komentarz (…). Nastolatkowie bardzo szeroko interpretują konkursowe hasło, podejmując w swych pracach wszystkie aktualne zagadnienia bioetyczne (…), nie brakuje też wątków patriotycznych i promocji idei adopcji” – czytamy na stronie organizatora.

      W kwietniu 2022 r. zostały ogłoszone wyniki Konkursu, w którym Maria Staniek z kl. VIIb oraz Alicja Nowakowska i Alicja Prusaczyk z kl. IV otrzymały dyplomy z wyróżnieniem.    

      Nagrody uczennicom wręczono podczas akademii z Święta Chrztu Polski - 12 kwietnia br.

      Życzymy dalszych sukcesów!                                         

      Danuta Aptacy

      Katarzyna Brzuzy

                                                

     • 14 kwietnia - Święto Chrztu Polski

     • „Naród, który traci pamięć, przestaje byś narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi…”

      Józef Piłsudski

      Tak to widział Józef Piłsudski, polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu.

      Należy pamiętać, że przeszłość historyczna narodu to losy wielu pokoleń, które stanowią istotę naszej wolności, to podstawa naszej tożsamości, dlatego tak ważna jest pamięć o minionych dziejach.

      Kwiecień przypomina nam to od momentu zaistnienia naszego kraju na mapach świata, poprzez wojenną okupację, tragedię polskich oficerów, jeńców w obozach sowieckich. Jest czasem szczególnym - czasem przypomnienia o znaczących wydarzeniach w Historii Narodu Polskiego, oddania czci ofiarom i bohaterom, którzy zginęli za wolność Narodu Polskiego.

      Idąc tym tropem, 12 kwietnia 2022 roku o godz. 9:30 w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia pt. „Chrzest Polski” z okazji obchodów Kwietnia – Miesiąca Pamięci Narodowej.

      W nastrój upamiętniający dawne, ciężkie czasy wprowadzili nas uczniowie: Maria Staniek oraz Błażej Niedźwiecki, natomiast w części artystycznej zaprezentowali się uczniowie klas: Ob, IV, VIIa, VIIb i VIII szkoły podstawowej.

      Akademia miała na celu wzbudzenie refleksji na temat faktów historycznych i przybliżenie okresu od Chrztu Polski do czasów współczesnych. Uczniowie zaprezentowali przebieg chrztu Mieszka I z Dąbrówką, uświetniając go tańcem i śpiewem przy dźwiękach muzyki tamtych czasów, przybliżono także postać i znaczącą działalność naszego polskiego autorytetu – Jana Pawła II. Odśpiewano znane i lubiane pieśni, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia Polaków.

      Kwiecień - jest lekcją patriotyzmu i historii. Warto pamiętać, że „Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna (…)”.

      Akademię przygotowały: Danuta Aptacy, Jolanta Chmielewska i Danuta Prachniak. Oprawą muzyczną i nagłośnieniem zajął się Marek Prusaczyk i uczeń Sebastian Gawrych. Natomiast organizacją techniczną do prezentacji multimedialnej: Krzysztof Gawrych.

      Danuta Prachniak

     • Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

     • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.

      Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 2007 a 2015 r. (7-15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wniosek o skierowanie  na rehabilitację leczniczą (druk dostępny w placówkach terenowych oraz na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl ) należy złożyć w najbliższej jednostce KRUS, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę wraz z informacją
      o stanie zdrowia dziecka i oświadczeniami rodzica/opiekuna prawnego i formularzem RODO
      . Dziecko otrzymuje skierowanie na turnus po uprzedniej kwalifikacji przez lekarza regionalnego inspektora KRUS do odbycia rehabilitacji we wskazanym ośrodku i zatwierdzeniu przez Dyrektora Oddziału.

      Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS zapewnia dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny.

      Dzieci są pod opieką wychowawców, którzy organizują podopiecznym zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz czas wolny od zajęć terapeutycznych.

      W 2022  roku na terenie PT KRUS w Ostrołęce organizowany będzie:

       Turnus dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników  w Iwoniczu Zdroju, w terminie  14.07 - 03.08.2022

      Turnus trwa 21 dni –  Rodzice nie ponoszą kosztów pobytu i dowozu   dziecka na turnus rehabilitacyjny.

      Wnioski należy składać do PT KRUS w terminie do 31.05.2022 r.

      Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 29 760 74 20  lub w siedzibie
      PT KRUS  w Ostrołęce, ul. dr Adama Kuklińskiego 3,  07-410 Ostrołęka, pokój nr 6.

       

      Katarzyna Brzuzy

     • Wojewódzki Konkurs o Zdrowiu „Higieja”

     • Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wojewódzkim Konkursie o Zdrowiu „Higieja”. Organizatorem konkursu był Mazowiecki Kurator Oświaty.

      Do etapu szkolnego zgłosiło się 6 uczniów z kl. VII a i VII b.  Konkurs miał charakter interdyscyplinarny. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z anatomii i fizjologii człowieka oraz z zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

      Do następnego etapu zakwalifikowała się uczennica kl. VII b Maria Staniek. Uczennica godnie reprezentowała naszą szkołę w eliminacjach rejonowych.

      Marysi gratulujemy sukcesów, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za poświęcony czas na przygotowania do konkursu.

                                                                                            Elżbieta Dawid

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Piątek 20.05.2022