• Dokumenty szkolne

    • Statut Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie 
     Statut Przedszkola Samorządowego w Lelisie 
     Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników 
     Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lelisie 
     Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego  Klauzula RODO