• Historia szkoły

    • Takie były początki - rok 1962/63

     Nauczyciele i dziatwa szkolna. Proszę się nie przestraszyć, ten budynek w głębi to nie szkoła, ale zabudowania gospodarcze. Budynek szkoły, obecny skansen, nie został ujęty na zdjęciu.

     Rok 1966 - uczniowie pobierają już naukę w nowym budynku